خدمات ما
کارشناسی انواع خودروهای روز داخلی و خارجی
کارشناسی انواع خودروهای کلاسیک آمریکایی و آلمانی
کارشناسی بدنه شامل:
تشخیص و کارشناسی تخصصی تصادف
تشخیص و کارشناسی تخصصی رنگ شامل تمام قطعات بدنه خودرو
تشخیص تعویضی قطعات بدنه
تشخیص چکش خوردگی بدون رنگ
کارشناسی تخصصی شاسی و غیره
تشخیص ضخامت رنگ
تشخیص قطعات استوک
تشخیص خوردگی کف صندوق، شاسی های عقب و جلو، سینی پشت چراغ،  سرشاسی ، سینی سرشاسی
سپر ،جلو پنجره ،سینی زیر رادیاتور و رکاب از جمله قطعاتی محسوب می شود که جزء رنگ خودرو محسوب نمی شود
صافکاری و چکش خوردگی بدون رنگ جزء رنگ خوردگی خودرو محسوب نمی شود.

در این مرکز کارشناسی رنگ خودرو با برگه ضمانت صادر می شود