اولین مرکز کارشناسی تشخیص رنگ شدگی خودرو در استان های تهران و البرز با مدیریت قلی زاده

1- بازدید کلیه خودروهای ایرانی و خارجی
2- تشخیص رنگ شدگی خودرو
3- تشخیص تعویضی قطعات بدنه خودرو
4- بازدید شاسی های خودرو
5- تشخیص تعویض نیمه اتاق خودرو
6- تشخیص اصالت خودرو
7- کارشناسی با ارائه برگه معتبر کتبی
8- در صورت تشخیص نادرست خسارت پرداخت می شود
.

بی شک مهمترین مزیت یک اتومبیل دست دوم که بسیاری از افراد و خصوصا مصرف کننده را به طرف خود جلب می نماید قیمت پایین تر آن نسبت به نوع صفر آن می باشد و هرچه مدل خودرو پایین تر باشد قاعدتا قیمت آن نیز پایین تر می باشددر مقابل ممکن است از نظر بدنه و شاسی ها دارای معایبی باشد که عکس آن نیز صادق است پس در صورتیکه بتوان یک خودروی دست دوم سالم با مدل پایین و قیمت

2 6 7

همانطور که می دانیم رنگ شدگی بدنه خودرو در قیمت آن تاثیر فراوانی دارد اگر
یک خودرو فاقد رنگ شدگی باشد با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد،خودروهایی
 که رنگ شدگی آنها شامل در‌ها یا گلگیر باشد راحت‌تر فروش می‌روند.اما
کاپوت جلو و عقب و  سقف نقاط حساسی هستند و خریدار ریسک نمی کند چون
 در تصادفات از جلو یا عقب شاسی خودرو آسیب دیده و به تبع جلو بندی را نیز
 تحت تاثیر قرار می‌دهد.اگر سقف رنگ شدگی داشته باشد ممکن است خودرو چپ
 شده باشد که در این‌ صورت هندلینگ خودرو پایین آمده و سرپیچ‌ها خودرو دیگر
درست کار نمی کند
.